Địa chỉ ngân hàng

Danh sách Cửa hàng bán cây cảnh ở Quận 12

21/07/2018

Cửa hàng bán cây cảnh ở Quận 12,

Địa chỉ, điện thoại cửa hàng bán cây cảnh ở Quận 12, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Tân


STT Tên địa điểm Địa chỉ Điện thoại Bản đồ Website
1 Vườn ươm Cây Xanh Hạnh Phúc39 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0936616938Xem bản đồhttp://cayxanhhanhphuc.vn/
2 Nho Thân Gỗ38/89 Đường Đông Hưng Thuận 11, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0962347777Xem bản đồhttps://nho-than-go.business.site/
3 Green House Plants Co., Ltd672/12, Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tân Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0906723514Xem bản đồhttp://www.caycanhnhaxanh.com/
4 Cửa Hàng Cây Cảnh 3Lô 4 - 5, Khu Cây Cảnh Ngã Tư An Sương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0909801189Xem bản đồhttp://www.cuahangcaycanh.com/
5 Hoàng Long Garden203 Đường Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam0949471117Xem bản đồhttp://www.cayantrai.com/
6 Vườn sứ Tuấn Kiệt46/3A Tổ 52, KP.5 Lê Văn Khương, P, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0972337242Xem bản đồ
7 Vườn ươm Cây Xanh Hạnh Phúc39 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0936616938Xem bản đồhttp://cayxanhhanhphuc.vn/
8 Nho Thân Gỗ38/89 Đường Đông Hưng Thuận 11, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0962347777Xem bản đồhttps://nho-than-go.business.site/
9 Green House Plants Co., Ltd672/12, Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tân Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0906723514Xem bản đồhttp://www.caycanhnhaxanh.com/
10 Cửa Hàng Cây Cảnh 3Lô 4 - 5, Khu Cây Cảnh Ngã Tư An Sương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0909801189Xem bản đồhttp://www.cuahangcaycanh.com/
11 Hoàng Long Garden203 Đường Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam0949471117Xem bản đồhttp://www.cayantrai.com/
12 Vườn sứ Tuấn Kiệt46/3A Tổ 52, KP.5 Lê Văn Khương, P, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0972337242Xem bản đồ
13 Vườn ươm Cây Xanh Hạnh Phúc39 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0936616938Xem bản đồhttp://cayxanhhanhphuc.vn/
14 Nho Thân Gỗ38/89 Đường Đông Hưng Thuận 11, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0962347777Xem bản đồhttps://nho-than-go.business.site/
15 Green House Plants Co., Ltd672/12, Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tân Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0906723514Xem bản đồhttp://www.caycanhnhaxanh.com/
16 Cửa Hàng Cây Cảnh 3Lô 4 - 5, Khu Cây Cảnh Ngã Tư An Sương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0909801189Xem bản đồhttp://www.cuahangcaycanh.com/
17 Hoàng Long Garden203 Đường Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam0949471117Xem bản đồhttp://www.cayantrai.com/
18 Vườn sứ Tuấn Kiệt46/3A Tổ 52, KP.5 Lê Văn Khương, P, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0972337242Xem bản đồ
19 Vườn ươm Cây Xanh Hạnh Phúc39 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0936616938Xem bản đồhttp://cayxanhhanhphuc.vn/
20 Nho Thân Gỗ38/89 Đường Đông Hưng Thuận 11, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0962347777Xem bản đồhttps://nho-than-go.business.site/
21 Green House Plants Co., Ltd672/12, Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tân Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0906723514Xem bản đồhttp://www.caycanhnhaxanh.com/
22 Cửa Hàng Cây Cảnh 3Lô 4 - 5, Khu Cây Cảnh Ngã Tư An Sương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0909801189Xem bản đồhttp://www.cuahangcaycanh.com/
23 Hoàng Long Garden203 Đường Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam0949471117Xem bản đồhttp://www.cayantrai.com/
24 Vườn sứ Tuấn Kiệt46/3A Tổ 52, KP.5 Lê Văn Khương, P, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0972337242Xem bản đồ
25 Vườn ươm Cây Xanh Hạnh Phúc39 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0936616938Xem bản đồhttp://cayxanhhanhphuc.vn/
26 Nho Thân Gỗ38/89 Đường Đông Hưng Thuận 11, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0962347777Xem bản đồhttps://nho-than-go.business.site/
27 Green House Plants Co., Ltd672/12, Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tân Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0906723514Xem bản đồhttp://www.caycanhnhaxanh.com/
28 Cửa Hàng Cây Cảnh 3Lô 4 - 5, Khu Cây Cảnh Ngã Tư An Sương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0909801189Xem bản đồhttp://www.cuahangcaycanh.com/
29 Hoàng Long Garden203 Đường Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam0949471117Xem bản đồhttp://www.cayantrai.com/
30 Vườn sứ Tuấn Kiệt46/3A Tổ 52, KP.5 Lê Văn Khương, P, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0972337242Xem bản đồ
31 Vườn ươm Cây Xanh Hạnh Phúc39 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0936616938Xem bản đồhttp://cayxanhhanhphuc.vn/
32 Nho Thân Gỗ38/89 Đường Đông Hưng Thuận 11, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0962347777Xem bản đồhttps://nho-than-go.business.site/
33 Green House Plants Co., Ltd672/12, Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tân Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0906723514Xem bản đồhttp://www.caycanhnhaxanh.com/
34 Cửa Hàng Cây Cảnh 3Lô 4 - 5, Khu Cây Cảnh Ngã Tư An Sương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0909801189Xem bản đồhttp://www.cuahangcaycanh.com/
35 Hoàng Long Garden203 Đường Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam0949471117Xem bản đồhttp://www.cayantrai.com/
36 Vườn sứ Tuấn Kiệt46/3A Tổ 52, KP.5 Lê Văn Khương, P, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0972337242Xem bản đồ
37 Vườn ươm Cây Xanh Hạnh Phúc39 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0936616938Xem bản đồhttp://cayxanhhanhphuc.vn/
38 Nho Thân Gỗ38/89 Đường Đông Hưng Thuận 11, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0962347777Xem bản đồhttps://nho-than-go.business.site/
39 Green House Plants Co., Ltd672/12, Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tân Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0906723514Xem bản đồhttp://www.caycanhnhaxanh.com/
40 Cửa Hàng Cây Cảnh 3Lô 4 - 5, Khu Cây Cảnh Ngã Tư An Sương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0909801189Xem bản đồhttp://www.cuahangcaycanh.com/
41 Hoàng Long Garden203 Đường Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam0949471117Xem bản đồhttp://www.cayantrai.com/
42 Vườn sứ Tuấn Kiệt46/3A Tổ 52, KP.5 Lê Văn Khương, P, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0972337242Xem bản đồ
43 Vườn ươm Cây Xanh Hạnh Phúc39 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0936616938Xem bản đồhttp://cayxanhhanhphuc.vn/
44 Nho Thân Gỗ38/89 Đường Đông Hưng Thuận 11, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0962347777Xem bản đồhttps://nho-than-go.business.site/
45 Green House Plants Co., Ltd672/12, Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tân Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0906723514Xem bản đồhttp://www.caycanhnhaxanh.com/
46 Cửa Hàng Cây Cảnh 3Lô 4 - 5, Khu Cây Cảnh Ngã Tư An Sương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0909801189Xem bản đồhttp://www.cuahangcaycanh.com/
47 Hoàng Long Garden203 Đường Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam0949471117Xem bản đồhttp://www.cayantrai.com/
48 Vườn sứ Tuấn Kiệt46/3A Tổ 52, KP.5 Lê Văn Khương, P, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0972337242Xem bản đồ
49 Vườn ươm Cây Xanh Hạnh Phúc39 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0936616938Xem bản đồhttp://cayxanhhanhphuc.vn/
50 Nho Thân Gỗ38/89 Đường Đông Hưng Thuận 11, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0962347777Xem bản đồhttps://nho-than-go.business.site/
51 Green House Plants Co., Ltd672/12, Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tân Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0906723514Xem bản đồhttp://www.caycanhnhaxanh.com/
52 Cửa Hàng Cây Cảnh 3Lô 4 - 5, Khu Cây Cảnh Ngã Tư An Sương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0909801189Xem bản đồhttp://www.cuahangcaycanh.com/
53 Hoàng Long Garden203 Đường Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam0949471117Xem bản đồhttp://www.cayantrai.com/
54 Vườn sứ Tuấn Kiệt46/3A Tổ 52, KP.5 Lê Văn Khương, P, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0972337242Xem bản đồ
55 Vườn ươm Cây Xanh Hạnh Phúc39 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0936616938Xem bản đồhttp://cayxanhhanhphuc.vn/
56 Nho Thân Gỗ38/89 Đường Đông Hưng Thuận 11, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0962347777Xem bản đồhttps://nho-than-go.business.site/
57 Green House Plants Co., Ltd672/12, Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tân Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0906723514Xem bản đồhttp://www.caycanhnhaxanh.com/
58 Cửa Hàng Cây Cảnh 3Lô 4 - 5, Khu Cây Cảnh Ngã Tư An Sương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0909801189Xem bản đồhttp://www.cuahangcaycanh.com/
59 Hoàng Long Garden203 Đường Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam0949471117Xem bản đồhttp://www.cayantrai.com/
60 Vườn sứ Tuấn Kiệt46/3A Tổ 52, KP.5 Lê Văn Khương, P, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam0972337242Xem bản đồ

Bạn cần : File Excel? (tên, địa chỉ, điện thoại, website ...) của 1000 doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh giá 400.000đ ==> Xem chi tiết