Địa chỉ ngân hàng

ATM Vietinbank - Transaction Office No.7

Địa chỉ: 163, Duong Tu Giang Street, Ward 15, District 5, H��� Ch�� Minh, Vietnam
Điện thoại: 1900 545412
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 163, Duong Tu Giang Street, Ward 15, District 5, H��� Ch�� Minh, Vietnam

>> Xem bản đồ <<Địa điểm mới cập nhật