Địa chỉ ngân hàng

Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade (VietinBank)

Địa chỉ: Kios 11, Khu Ph��� 6, Ph�����ng Noong Bua, Tp. ��i���n Bi��n Ph���, ��i���n Bi��n, Vietnam
Điện thoại: 0215 3720 988
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: Kios 11, Khu Ph��� 6, Ph�����ng Noong Bua, Tp. ��i���n Bi��n Ph���, ��i���n Bi��n, Vietnam

>> Xem bản đồ <<Địa điểm mới cập nhật