Địa chỉ ngân hàng

Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade (VietinBank)

Địa chỉ: T��� 18, Th��� Tr���n Xu��n Tr�����ng, Huy���n Xu��n Tr�����ng, Nam �����nh, Vietnam
Điện thoại: 0228 8870 222
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: T��� 18, Th��� Tr���n Xu��n Tr�����ng, Huy���n Xu��n Tr�����ng, Nam �����nh, Vietnam

>> Xem bản đồ <<Địa điểm mới cập nhật