Địa chỉ ngân hàng

Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade (VietinBank)

Địa chỉ: Gian H��ng 20, Trung T��m Th����ng M���i Thi��n Tr�����ng, Tp. Nam �����nh, Nam �����nh, Vietnam
Điện thoại: 0228 3675 678
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: Gian H��ng 20, Trung T��m Th����ng M���i Thi��n Tr�����ng, Tp. Nam �����nh, Nam �����nh, Vietnam

>> Xem bản đồ <<Địa điểm mới cập nhật