Địa chỉ ngân hàng

Ng��n H��ng Tmcp C��ng Th����ng Vi���t Nam (Vietinbank)

Địa chỉ: ��i���n Bi��n Ph���, T��n Phong, Tp. Lai Ch��u, Lai Ch��u, Vietnam
Điện thoại: 0213 3792 896
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: ��i���n Bi��n Ph���, T��n Phong, Tp. Lai Ch��u, Lai Ch��u, Vietnam

>> Xem bản đồ <<Địa điểm mới cập nhật