Địa chỉ ngân hàng

Ng��n H��ng TMCP �����u T�� V�� Ph��t Tri���n Vi���t Nam (BIDV)

Địa chỉ: L�� Th�����ng Ki���t, Ph�����ng L�� H���ng Phong, Tp Ph��� L��, T���nh H�� Nam, Tp. Ph��� L��, Vietnam
Điện thoại: 0226 3841 895
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: L�� Th�����ng Ki���t, Ph�����ng L�� H���ng Phong, Tp Ph��� L��, T���nh H�� Nam, Tp. Ph��� L��, Vietnam

>> Xem bản đồ <<Địa điểm mới cập nhật