Địa chỉ ngân hàng

Ng��n H��ng C��ng Th����ng Vi���t Nam (Vietinbank)

Địa chỉ: 14 Tr���n ����ng Ninh, Thanh Bi��nh, Tp. ��i���n Bi��n Ph���, ��i���n Bi��n, Vietnam
Điện thoại:
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 14 Tr���n ����ng Ninh, Thanh Bi��nh, Tp. ��i���n Bi��n Ph���, ��i���n Bi��n, Vietnam

>> Xem bản đồ <<Địa điểm mới cập nhật