Địa chỉ ngân hàng

Ng��n H��ng C��ng Th����ng Vi���t Nam (Vietinbank)

Địa chỉ: 135 Nguy���n V��n Tr���i, Minh Khai, Tp. Ph��� L��, H�� Nam, Vietnam
Điện thoại: 1900 558868
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 135 Nguy���n V��n Tr���i, Minh Khai, Tp. Ph��� L��, H�� Nam, Vietnam

>> Xem bản đồ <<Địa điểm mới cập nhật